USER: En byhave på tværs af sociale skel på Sundholm

Serie: Hvad er der sket siden? Hvordan skaber man trygge byrum i mangfoldige områder og får mennesker til at mødes på tværs af sociale skel? USER netværket var med til at give Sundholm kvarteret nogle at svarene. Et stærkt partnerskab blev etableret da Københavns Kommune deltog i netværket, og partnerskabet blev drivkraft på en række tiltag, der har gjort området tryggere og skabt mødesteder og fællesskaber i det offentlige rum. 

USER (Changes & Conflicts in Urban Public Spaces), Københavns Kommune, 2013-2015

2. april 2020 // Skrevet af: Louise Meier Uldall 

 

Baggrund

Danske byer har siden 2008 deltaget i URBACT programmets netværk, der arbejder med en række emner indenfor bæredygtig byudvikling. Vi kigger tilbage og ser på, hvad partnerbyerne har arbejdet med, og hvad der siden er kommet ud af deltagelsen og inspirationen fra URBACT netværkene. Serien: Hvad er der sket siden? samler op på projekter, som er udført i synergi med URBACTs netværk. Få en introduktion til serien og en oversigt over netværkene her.

 

Fra lukket område til åbent bykvarter

I den nordlige del af Amager ligger Sundholm området, der historisk har været en aflukket institution for udsatte grupper gennem flere årtier. I dag er området åbnet op og rummer mere end 25 institutioner, virksomheder, lejere og foreninger. Der er blevet bygget nye boliger og børneinstitutioner. Området er i forandring og rummer mange forskellige borgergrupper, hvoraf halvdelen af områdets institutioner arbejder med socialt udsatte grupper. Den nye byudvikling og områdets mangfoldighed gav et behov for aktivt at lave initiativer i byens rum, der skulle være tryghedsskabende og få folk til at mødes på tværs. 

 

Trygge byrum i et mangfoldigt kvarter

USER netværket, der løb over perioden 2013-2015, blev et af svarene, der gav en ramme for et formelt lokalt samarbejde kaldet ’Samarbejdsforum Sundholm’. Her samledes et bredt udvalg af lokale aktører for at koordinere og have dialog om Sundholm kvarterets fremtid og initiativer, og her fem år efter mødes Samarbejdsforum Sundholm fortsat. 
Gennem USER netværkets 3-årige periode blev der sat form på samarbejdet og forskellige initiativer blev sat i gang i området. Det var store som små projekter lige fra en ny skolegård på Amager Fælled Skole til bogbænke, en grøn facade og Sundholm Byhave. 

 

Meningsfuld Byhave hjælper misbrugere

Særligt byhaven har givet gode mærkbare resultater, da det er et mødested for mange forskellige mennesker og aldersgrupper. Byhaven er bl.a. etableret af udsatte brugere fra Aktivitetscentret Sundholm, og det er også dem, der dagligt passer plantekasser, drivhus, hønsehus og kaningård. 

Byhaven har vist sig som en god ramme til at hjælpe udsatte grupper ud af misbrug, da haven og dyrene har givet dem et ansvar og noget meningsfuldt at stå op til. Flere af områdets beboere og børneinstitutioner har plantekasser i haven, hvilket gør det til et mødested for mange mennesker på tværs af sociale skel. Det har skabt en tryghed og et andet tilhørsforhold til området. 

 

Initiativer lever videre og har fået fortsat finansiering

Sundholm Byhave har efter etableringen opnået finansiering fra Københavns Kommune og er i dag, flere år efter, stadig et mødested for de lokale.