URGE - cirkulær økonomi i byggeriet

View fra byggeplads

'URGE-netværket' skal arbejde med cirkulær økonomi i byggeriet. Hver deltagende by skal, når netværket slutter om 3 år, have en integreret handlingsplan for, hvordan byerne vil stille krav til genbrug og genanvendelse af materialer i de bygninger og anlæg, som kommunerne har indflydelse på. 
 
Københavns Kommune er med i netværket, og de vil fokusere på krav til cirkulær økonomi i udbudsmaterialet for kommunale bygge- og og anlægsprojekter og renoveringer. Samtidig deltager Københavns Kommune også i et Horizon2020 projekt om cirkulær økonomi. Forventningen er, at begge projekter kan sætte skub i udviklingen af cirkulært byggeri og anlæg i København og bidrage til byens mål om CO2-neutralitet.

Et netværk i sin spæde start

URGE-netværket blev godkendt af URBACTs overvågningsudvalg i juni 2019. I oktober blev det første netværksmøde afholdt hos LEAD partner i Utrecht, Holland. 
 
Netværket består af 9 byer fra hele Europa:

  • Utrecht (Holland)
  • Munich (Tyskland)
  • Copenhagen (Danmark)
  • Kavala (Grækenland)
  • Granada (Spanien)
  • Prato (Italien)
  • Riga (Letland)
  • Comunidade Intermunicipal do Oeste (Portugal)
  • Nigrad (Slovenien)

Den danske lokale styregruppe

Fra Danmark deltager Københavns Kommune repræsenteret ved Øystein Leonardsen fra bygningsfornyelsen. I den lokale arbejdsgruppe (Urbact Local Group) deltager medarbejdere fra Københavns Kommunes Økonomiforvaltning og Teknik- og Miljøforvaltning.

Denne side vil blive opdateret løbende …