URBinclusion: Succesfuld indsats for socialt udsatte i Sydhavnen

Serie: Hvad er der sket siden? I Københavns Sydhavn har deltagelsen i URBACT-netværket URBinclusion givet mulighed for at teste og etablere en ny beskæftigelsesindsats for mennesker med rusmiddelproblemer. Initiativet har skabt gode resultater til gavn for de involverede borgere og kvarteret. Men hvorfor virker det, og hvordan fik Københavns Kommune ideen? Få historien her.

Borgerdag i Sydhavnen ifm. UrbInclusion

Københavns Kommune, URBinclusion, 2016-2019

24. november 2020 // Skrevet af: Louise Meier Uldall og Jeppe Kalnæs

Baggrund

Danske byer har siden 2008 deltaget i URBACT-programmets netværk, der arbejder med en række emner inden for bæredygtig byudvikling. Vi kigger tilbage og ser på, hvad partnerbyerne har arbejdet med, og hvad der siden er kommet ud af deltagelsen og inspirationen fra URBACT-netværkene. Serien: Hvad er der sket siden? samler op på projekter, som er opstået i synergi med URBACT's netværk.

 

Komplekse udfordringer i Sydhavnen

Områdefornyelsen i Sydhavnen var startet op i 2015, og det stod klart, at udfordringer i kvarteret var mangeartede og komplekse. Blandt problemerne kunne nævnes en utidssvarende boligmasse, manglende sammenhæng internt i bydelen, få forbindelser til resten af byen, et stort antal socialt udsatte borgere og mangel på grønne arealer, der kunne være samlingspunkt i kvarteret. 

 

Netværk med fokus på socialt udsatte

Hvis udfordringerne skulle løses, var der behov for at tage ekstra virkemidler i brug. Derfor var det en kærkommen chance, der bød sig, da områdefornyelsen blev tilbudt at være med i et nyt URBACT-netværk med fokus på implementering af initiativer for socialt udsatte grupper. Kvartermanager Øystein Leonardsen takkede straks ja, og det blev begyndelsen på 3 års deltagelse i netværket URBinclusion fra 2016-2019. 

- Vi vidste fra vores deltagelse i USER, at URBACT's netværk giver økonomi og råderum til at være kreativ og tænke i nye tiltag. Derfor var det perfekt med muligheden for at være med i URBinclusion. For det gav os kræfterne til at lave et solidt partnerskab med aktører i Sydhavnen, og vi fik inspiration til blandt andet at lave en ny beskæftigelsesindsats, siger Øystein Leonardsen, der var kvartermanager i Områdefornyelsen Sydhavnen i den 5-årige periode en områdefornyelse eksisterer.

 

Rigtig gode resultater

Efter 2 år kunne den nye IPS- (Individuel Planlagt job med Støtte) beskæftigelsesindsats for mennesker med rusmiddelproblemer fremvise de første resultater. Foreløbigt kommer ca. 25% af borgerne i job eller uddannelse indenfor en periode på 2 år. Det er meget flot, da denne gruppe traditionelt er blandt de sværeste at få i beskæftigelse. 

- Vi fik ideen fra URBinclusion, der kunne berette om høj dokumenteret effekt i andre lande. Men fra ide til praksis er der lang vej. Vores partnerskab i Sydhavnen var nøglen til, at IPS indsatsen blev en realitet, siger Øystein Leonardsen. 

De gode resultater har resulteret i at Københavns Borgerrepræsentation i Budgetaftalen for 2019 har vedtaget IPS-indsatsen foreløbig frem til 2021.

 

Mange bække små

For Københavns Kommune har deltagelsen i URBACT betydet, at der var rum til at gøre noget ekstra, mens Områdefornyelsen Sydhavnen alligevel var i gang i kvarteret. 

- URBinclusion gav muligheden for at give den gas i partnerskabet med initiativer til gavn for de socialt udsatte borgere. Samtidig har der fra kommunens side været fokus på byfornyelse, så rigtig mange sydhavnere kunne få en mere tidssvarende bolig og gårdhave. Alt i alt er vi lykkedes med at løfte en lang række udfordringer gennem de seneste 5 år, og flere projekter vil løbende blive færdiggjort, så Sydhavnen på sigt bliver et endnu bedre sted at leve, slutter Øystein Leonardsen.

Det lokale partnerskab i Sydhavnen består af følgende aktører:

  • Områdefornyelsen Sydhavnen
  • Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning
  • SydhavnsCompagniet
  • Statens Byggeforskningsinstitut, AAU
  • Opzoomerne
  • Den Boligsociale Helhedsplan – Fællesskaberne
  • Kgs. Enghave Lokaludvalg
  • AKB København