URBACT III – et EU-program for bæredygtig byudvikling

URBACT programmerne skal fremme en bæredygtig integreret byudvikling i byer overalt i Europa. Det har eksisteret siden 2002 og lige nu afholdes URBACT III programmet, der løber fra 2014-2020.

URBACT er et resultat af politikker under det Europæiske Territoriale Samarbejde. Det finansieres gennem Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) og EU's 28 medlemslande samt Norge og Schweiz. URBACT III har et budget på 93,6 mio. euro.

 

Mission

Missionen med URBACT er at give byerne mulighed for at arbejde sammen og udvikle integrerede løsninger, der adresserer fælles udfordringer. Ved at netværke, lære af hinandens oplevelser og erfaringer, modtage undervisning og identificere god praksis kan de deltagende byer få forbedret deres bypolitik og byplanlægning.

URBACT fremmer udveksling og læring mellem byer samt udvikling af bypolitik og byplanlægning med mulighed for test af mindre løsninger. Der er 70% medfinansiering fra URBACT-programmet til deltagelse i et netværk. Det er penge, som muliggør at projekter kan udvikles og planlægges i et samarbejde mellem kommunen og de lokale aktører. 

 

Et program der gør en forskel

Gode resultater med URBACT I og II-programmerne har ført til URBACT III (2014-2020), der er udviklet til fortsat at fremme bæredygtig integreret byudvikling og bidrage til opfyldelse af den europæiske 2020-strategi.

URBACT er det eneste EU-program, der fremmer samarbejde og videndeling på tværs af lande i hele Europa. Med det unikke koncept tilbyder URBACT noget helt andet end alle de andre europæiske programmer. Desuden er programmet attraktivt på grund af den høje medfinansieringsprocent - som ligger på 70% for danske byer. Svarende til at en dansk by, der deltager i et URBACT netværk får ca. 700.000 kr. i medfinansiering over 3 år. 

 

Programmets hovedfokus

URBACT III-programmet er organiseret omkring fire hovedmål:

 1. Metoder til levering af politik: At forbedre byernes metoder til at styre bæredygtige bypolitikker og -praksis på en integreret og inddragende måde.
 2. Politikdesign: At forbedre designet af bæredygtige bypolitikker og praksisser i byerne.
 3. Implementering af politik: At forbedre implementeringen af ​​integrerede og bæredygtige bystrategier og handlinger i byerne.
 4. Opbygning og deling af viden: At sikre, at praktikere og beslutningstagere på alle niveauer har adgang til viden og deler viden om alle aspekter af bæredygtig byudvikling for at forbedre byudviklingspolitikker.

 

For at nå disse mål har URBACT III udviklet tre typer aktiviteter:

 • Tværnational vidensudveksling
 • Undervisning
 • Vidensindsamling og formidling
   

Tværnational udveksling og læring i netværk

Aktiviteterne i URBACT III programmet er sammensat af tværnationale udvekslings- og læringsnetværk, som udgør kernen af programmet. URBACTs tværnationale netværk sigter mod at påvirke lokale politikker og praksis ved at støtte design og implementering af bæredygtige og integrerede bypolitikker.

Der er 3 forskellige typer netværk:

 • Action Planning Networks – planlægning af lokale politikker, bystrategier og handlinger
 • Implementation Networks – implementering af lokale politikker, bystrategier og handlingsplaner
 • Transfer Networks – viden og god praksis fra én by til netværket

 

Nye ansøgningsrunder

Den sidste ansøgningsrunde til et netværk var i januar 2019. Det forventes at nye ansøgningsrunder kommer i den næste programperiode fra 2021-2027.  

Information om nye ansøgningsrunder vil fremgå af Nyhedssektionen på denne side, det sendes ud via nyhedsbrevet og på vores Twitter.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os.