Succesfuld beskæftigelsesindsats for langtidsledige i Sydhavnen

Et stærkt lokalt partnerskab og deltagelse i URBACT-netværket, URBinclusion, har resulteret i en ny beskæftigelsesindsats til mennesker med rusmiddelproblemer. De foreløbige resultater peger på en succes.

URBinclusion event i Sydhavnen - URBACT

Hvordan skabes en indsats, der motiverer og hjælper mennesker med rusmiddelproblemer i arbejde eller uddannelse? Statistikkerne siger, at denne gruppe er blandt de sværeste at få i beskæftigelse. Alligevel tog Københavns Kommunes Områdefornyelse i Sydhavnen udfordringen op, da de i 2016 sammen med andre europæiske byer ansøgte om at være med i et URBACT-netværk. Det blev til URBinclusion, hvor fokus var at søsætte lokalt forankrede initiativer til gavn for udsatte grupper i de involverede byer. 

Billede fjernet.

Hurtige resultater 

Foreløbigt viser resultaterne, at ca. 25% er kommet i job eller i uddannelse indenfor 2 år. Et rigtig godt resultat og målet er, at indsatsen over de næste år skal opnå en succesrate på 15% inden for det første år og 25% efter 2 år. Borgerne skal have opnået ordinært-, deltids-, eller fleksjob eller være i uddannelse. Københavns Borgerrepræsentation har i Budgetaftalen for 2019 forlænget indsatsen frem til 2021. Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) er stolt af indsatsen:
 
- Vores områdefornyelser bygger på lokal inddragelse og engagement, og her har de lokale partnere i netværket vist, hvordan vi sammen kan gøre en kæmpe forskel for den enkelte sydhavner. Jeg er stolt af, at områdefornyelsen og resten af partnerskabet har succes med at hjælpe udsatte københavnere i arbejde, siger Ninna Hedeager Olsen. 

 

IPS-misbrugsindsats

Den metode, som med succes blev etableret i Sydhavnen i 2018, var det man kalder ’Individuel Planlagt job med Støtte’, som er en IPS. Det blev valgt, fordi metoden andre steder har haft dokumenteret høj effekt på beskæftigelsen. Desuden er der et krav til, at de borgere, der visiteres til IPS-indsatsen i Sydhavnen, ikke allerede er i rusmiddelbehandling. Borgere, der går i gang med forløbet, skal derfor både motiveres til en intensiv indsats mod at komme i job, og samtidig skal de i gang med en indsats overfor misbrug. 

 

URBACT gav energi og momentum

Øystein Leonardsen, som har været projektleder på Københavns deltagelse i URBinclusion, fortæller: 

- Deltagelsen i URBACT-netværket betød for os, at vi lige pludselig havde midlerne til at kunne lave en formaliseret arbejdsgruppe lokalt, som kunne give den gas. Det gav energi og momentum til at løse en del af den komplekse ledighedsproblematik i Sydhavnen. Vi afprøvede en lokal beskæftigelsesindsats og fik politisk opbakning til at fortsætte indsatsen. Det er et projekt, som virkelig har gjort en forskel for Sydhavnen som kvarter og for de mennesker som er blevet hjulpet i arbejde og uddannelse, siger Øystein Leonardsen.

 

Fokus på udsat bydel 

Bydelen Sydhavnen har ifølge ’Københavns Kommunes politik for udsatte byområder 2017’ en stor andel af beboere uden uddannelse, med lav indkomst samt beboere uden arbejde. I maj 2018 var der 818 beboere på kontanthjælp, som var job- eller aktivitetsparate. Det er beboere med andre problemer end ledighed – fx udfordringer med rusmidler. Data fra Danmarks Statistik viser også, at Sydhavnen har næsten dobbelt så mange ledige, som Københavns Kommune samlet set i 2018 og 2019.

Der var derfor et grundlag for en beskæftigelses indsats i Sydhavnen og URBACT-netværket, URBinclusion, skulle vise sig at være et skub i den rigtige retning. Deltagelsen i netværket betød nemlig, at et nyt partnerskab kunne opstå mellem 8 aktører:

  • Områdefornyelsen Sydhavnen
  • Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning
  • SydhavnsCompagniet
  • Statens Byggeforskningsinstitut, AAU
  • Opzoomerne
  • Den Boligsociale Helhedsplan – Fællesskaberne
  • Kgs. Enghave Lokaludvalg
  • AKB København

Partnerskabet udgjorde den lokale arbejdsgruppe, der agerede motor for de lokale initiativer, som blev igangsat og afprøvet, mens URBinclusion kørte over 3 år frem til midten af 2019.  

IPS-indsatsen holder til i Kvartershuset på Borgbjergsvej. Der samarbejder medarbejderne fra IPS-enheden i Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen med Center for Rusmiddelbehandling København i Socialforvaltningen. Gennem en fremskudt og virksomhedsrettet indsats kombineret med rusmiddelbehandling hjælper konsulenterne hvert år 75 aktivitetsparate borgere over 30 år tættere på et job.  

 

URBACT-netværk bør benyttes igen

Københavns Kommunes deltagelse i URBACT-netværket, URBinclusion, har faciliteret et spillerum med mulighed for at afprøve nye indsatser. Det er bestemt ikke sidste gang Københavns Kommune vil benytte sig af de muligheder URBACT giver til gavn for kommunens ansatte og borgerne.