Skal du med til 'Fit for Future' i Berlin til maj?

2020 er året, hvor der er mulighed for at få indflydelse på forordningerne for EUs Strukturfondsmidler. Derfor inviterer to af Tysklands ministerier til debat om byernes rolle i et Europa, der arbejder for retfærdighed, produktivitet og grønne levevilkår. Det foregår i Berlin d. 28.-29. maj og deltagelse er gratis. 

20. februar 2020 // Oversat af Louise Meier

Fit for Future - Towards Just, Productive and Green Neighborhoods, Cities and Regions in Europe

Torsdag d. 28. maj 2020 kl. 13:00 til fredag d. 29. maj 2020 indtil kl. 17:00

Lokation: Berlin

EUs Strukturfondsmidler vedtages for 2021-2027 - hvad mener du, der skal tages højde for?

2020 bliver et spændende år for byer, kommuner og regioner i Europa. Der er mulighed for at påvirke en vigtig strategisk kurs i den europæiske byudviklingspolitik, når forordningerne for EU's strukturfonde for de næste syv år vil blive godkendt. Byerne spiller en stor rolle i udviklingen af Den Europæiske Union, som et retfærdigt, produktivt og grønt sted at leve. 

Tyskland har EU-formandskabet fra juli til december. Sammen med de europæiske ministre, der er ansvarlige for by-spørgsmål, vil de vedtage den nye Leipzig-charter i slutningen af ​​2020.

Invitation til debat om hvordan vi opnår retfærdige, produktive og grønne byer i Europa

På denne baggrund inviterer det Tyske Forbunds Indenrigsministerium for Byggeri og Samfund og den Tyske Sammenslutning for Boliger, By- og Rumudvikling kommuner, by-praktikere og by-eksperter fra hele Europa til at diskutere aktuelle og fremtidige tilgange til en vellykket integreret byudvikling med udgangspunkt i disse spørgsmål:

  • Hvordan kan principperne i den nye Leipzig-charter bidrage til at håndtere de enorme omstillings udfordringer, som byer står overfor på grund af klimaændringer, digitalisering, social fragmentering og globalisering?
  • Hvad kan vi lære af frontløberbyer og eksempler på god praksis fra hele Europa? Hvad er nøglen til succes, når det kommer til videnoverførsel og samarbejde?
  • Hvorfor er god byledelse og løsninger, der passer til stedet så vigtige? Og hvordan kan strategier og implementering i forskellige skalaer, såsom kvarterfornyelse, overordnede bystrategier og byregionalt samarbejde, bedre opnå synergi?

Arrangementet vil fremhæve cases fra europæiske byer og regioner, der forbedrer vores daglige liv i mindre skala, men også bekæmper klimaændringer og håndterer strukturelle ændringer i vores globaliserede verden. 

Højtstående politikere fra EU og nationalt niveau, by-praktikere og forskere vil diskutere, hvordan vores fremtidige byer skal se ud: Hvordan kan de bedre udnytte deres transformative potentiale? Hvordan skal de styres, og hvad kan byerne lære af hinanden?

Tilmeld dig nu - det er gratis

Da antallet af deltagere er begrænset, anbefaler vi, at du tilmelder dig så hurtigt som muligt til den gratis begivenhed her.


Der kommer snart en detaljeret dagsorden.