SIBDev - bedre offentlig service med partnerskaber

Senest opdateret 3. maj 2021 af Louise Meier Uldall

Social Impact Bonds development er temaet for 'SIBDev-netværket', der skal arbejde med offentlige-private partnerskaber. Der er lagt op til idégenerering og udvikling af nye tiltag, der vil inspirere de deltagende byer og sætte gang i nye initiativer, der passer til udfordringen og de lokale forhold. 
 
I Aarhus Kommune vil de bruge netværket til at skabe nye initiativer på beskæftigelsesområdet til gavn for kommunens borgere. 

Inspiration fra hele Europa

SIBDev er et URBACT-netværk, der blev godkendt af URBACTs overvågningsudvalg i juni 2019, og det første netværksmøde blev afholdt i oktober i Heerlen, Holland. 

Aktiviteter i netværket

2019

 • Oktober - kickoff møde for hele netværket i Heerlen, Holland

2020

 • Januar: City Visit med lead ekspert (Ungarn) og lead partner (Holland), Aarhus
 • Januar: Afsluttende møde, fase 1, Fundão, Portugal
 • Maj: Forventet godkendelse af netværket til Fase 2
 • September: Kick-off fase 2, møde 1, Aarhus
 • September: URBACT e-universitet
 • Oktober: Masterclass online 1
 • November: Transnationalt netværksmøde 2, online

2021

 • Marts: Transnationalt netværksmøde 3, online
 • Marts: Masterclass online 2
 • Maj: Masterclass 3
 • Maj: Transnationalt netværksmøde 4, online 
 • September: Masterclass 4
 • September: Transnationalt netværksmøde 5, online
 • November: Masterclass 5
 • November: Transnationalt netværksmøde 6, online

2022

 • Februar: Masterclass 6
 • April: Transnationalt netværksmøde 7
 • Juli: Netværket afsluttes og alle partnerbyer aflevere integreret handlingsplan
 • August: URBACT City Festival, stedet bliver annonceret

 

Netværket afsluttes i maj 2022 - de transnationale møder frem mod 2022 er endnu ikke på plads

Den lokale styregruppe afholder jævnligt koordinerings- og arbejdsmøder. 

Netværket består af 10 byer fra hele Europa
 • Heerlen (Holland) LEAD partner
 • Aarhus (Danmark)
 • Võru (Estland)
 • Haidari (Grækenland)
 • Zaragoza (Spanien)
 • Kecskemét (Ungarn)
 • Pordenone (Italien)
 • Radlin (Polen)
 • Fundão (Portugal)
 • Baia Mare (Rumænien)
Den danske lokale styregruppe

Sociale Forhold og Beskæftigelse i Aarhus Kommune står for den danske lokale styregruppe.