Roskilde Kommune udvalgt til netværk med fokus på kulturarv i byudviklingen

Danmarks ældste psykiatriske hospital, Sankt Hans, skal have nyt liv og en helhedsplan udvikles i kommunen over de næste år. Roskilde Kommune er netop blevet udvalgt til at indgå i URBACTs 'Kairos' netværk. Et netværk med fokus på kulturarv i byudviklingen, som vil give inspiration fra hele Europa til udviklingen af Sankt Hans fremtid. 

3. februar 2020 // Skrevet af: Louise Meier

Kairos netværket er ét af de 23 Action Planning Networks som i juni 2019 blev godkendt af URBACTs overvågningsudvalg. I løbet af efteråret gik fase 1 i gang og netværket har søgt efter to partnerbyer fra Nordeuropa til at indgå i netværket. Roskilde Kommune blev udvalgt til at indgå i Kairos sammen med byen Malbork i Polen. Netværket er nu fuldendt med i alt 8 partnerbyer fra hele Europa. 

Byudvikling med kulturarv i fokus

Frem mod maj 2022 skal Kairos netværkets partnerbyer arbejde med kulturarv i deres byudvikling. I Roskilde Kommune vil helhedsplanen for Sankt Hans Vest være omdrejningspunktet for arbejdet. 

- Vi håber på, at netværket kan bidrage med inspiration og gode cases fra de andre byer. Vi ser frem til at få rigtig meget med hjem, som vil berige vores arbejde med helhedsplanen for Sankt Hans Vest, siger Mads Christian Bundgaard, der er strategisk byudvikler i Roskilde Kommune og projektleder på helhedsplanen for Sankt Hans Vest. 

Sankt Hans Vest

Det tidligere psykiatriske hospital, Sankt Hans, skal udvikles til et nyt bykvarter i Roskilde. Kvarteret får nye anvendelser, mens eksisterende værdier skal styrkes. Sankt Hans Vest skal være et helstøbt og mangfoldigt bykvarter med blandede funktioner og boligformer.

Roskilde Kommune har overordnet tre målsætninger for Sankt Hans Vest:

  1. At bevare områdets kvaliteter, ved at skabe rammer for en balance-ret udvikling af området med udgangspunkt i at styrke stedets sær-lige karakter.
  2. At skabe et helstøbt og mangfoldigt bykvarter med blandede funktioner og boligformer, gode udearealer og nye sammenhænge med skov, fjord og by. Et bykvarter med byliv og aktiviteter afbalanceret i forhold til fastholdelse af områdets rekreative værdier.
  3. At give området en ny identitet i de historiske rammer, der på kort sigt kan kickstarte udviklingen og prioritere projekter i helhedsplanen og på lang sigt skabe en ny bydel, som man fornemmer i både bygninger, landskab og funktioner- uden historien går tabt.
     

En vision som over de næste ca. 3 år skal blive til en konkret helhedsplan. Samtidig vil URBACT netværket sideløbende give anledning til studieture og inspirationsindsamling, når netværket mødes. En kombination som giver Roskilde Kommune fine forudsætninger for god byudvikling.