ROOF: Odense er med i netværk som en førende by indenfor Housing First, der skal gøre op med hjemløshed.

I Odense er hjemløsheden faldet med 40 procent, og med hjælp af indsatser, der skal hjælpe hjemløse til et liv i egen bolig, vil byen afskaffe hjemløshed. Nu er Odense med i det europæisk netværk ROOF, der skal arbejde med at få hjemløse væk fra gaderne og herberget og ind i egen bolig.

Odense By har de seneste år haft stor succes med at hjælpe hjemløse ind i egen bolig, og hjemløsheden i byen er faldet med 40 procent, så antallet af hjemløse nu er nede på 0,6 per 1000 indbyggere. Det er det laveste tal blandt Danmarks fire største byer.

Succesen kommer gennem en målrettet indsats for at hjælpe hjemløse og udsatte til et liv i egen bolig. Odense arbejder ud fra strategien Housing First, som blandt andet går ud på at sikre udsatte egen bolig, men også hjælpe dem til at leve i og opretholde hverdagen i egen bolig.

Og nu skal Odense sammen med otte andre europæiske byer have endnu mere fokus på at afskaffe hjemløsheden i Urbacts ROOF-netværk

Odense har i projektet fået cirka 36.000 Euro, som nu skal bruges på at styrke og udvikle de såkaldte CTI-indsatser på forsorgshjemmet Store Dannesbo. CTI indebærer støtte i den kritiske overgang fra herberg til egen bolig og hjælp til netværksskabelse og andet, der skal hjælpe borgeren til at skabe sig et liv i egen bolig.

ROOF-netværket består udover Odense af Ghent, Braga, Liége, Timusoara, Poznan, Glasgow, Thessaloniki og Toulouse-Metropole. Byerne er på forskellige stadier af deres Housing First-udvikling og implementering, og Odense er med som en af de førende byer indenfor Housing First.