Musik som driver for stærke læringsfællesskaber i Aarhus Kommune

Aarhus Musikskole vil tage socialt ansvar og indgå i en større kommunal sammenhæng, der styrker trivsel blandt børn og unge. Det gør skolen med 4 nye koncepter, der styrker læringsfællesskaberne gennem musik. Forandringen har taget sin begyndelse, og de metoder, der skal styrke trivsel og fællesskab i daginstitutionerne og folkeskolerne, kommer fra On Stage netværkets best practice by, L’Hospitalet, uden for Barcelona. Dette er historien om at få modet til at ændre metoder og undervisningsformer - for musik kan gøre en forskel på samfundsplan. 

25. februar 2020 // Netværk: On Stage (2018-2020) // Type: Transfer netværk
Skrevet af: Louise Meier

Traditionelt har musikundervisning i mange år haft et entydigt fokus på, at eleverne skulle lære at spille et instrument og læse noder. Men hvad nu hvis musikundervisning kan tilbyde meget mere end at lære et instrument? Hvad hvis musik kan skabe fællesskaber og øge trivslen? 

Aarhus Musikskole er en del af URBACT netværket On Stage. Skolen har i netværket set, lyttet og lært af inspirationen fra best practice byen, L’Hospitalet, og dette har givet anledning til at genoverveje, hvilken betydning musikken kan have på samfundsplan. For L’Hospitalet har vist, at musik, som en integreret del af hverdagen, kan skabe fænomenale resultater for trivsel blandt børn og unge og løfte et udsat lokalt område.

 

Fra elitær til folkelig musikskole

Aarhus Musikskole har i årevis været optaget af og arbejdet med initiativer, der kunne styrke de sociale indsatser i kommunen. Deltagelsen i On Stage netværket har været det, der skulle til for at sætte et reelt paradigmeskifte i gang, som ændrer musikskolens selvopfattelse og måden, der undervises på og de tilbud, musikskolen giver til byen. 

Aarhus Musikskole vil gøre en social forskel og være folkelig fremfor elitær. Det har betydet at musikskolen går fra at have et slogan, der lød: ”Får du musik nok?” til ”Sammen om Musikken”. Det nye slogan vil være at finde på alt fremtidigt materiale fra skolen og på de aarhusianske busstandere i foråret.  

- Vi vil som kommunal musikskole bidrage til, at Aarhus er en god by for alle. Det er vores opgave at skabe fællesskaber omkring og med musikken, der får børnene til at vokse som mennesker i de fællesskaber, de indgår i. Vi skal kunne meget mere end at lære børn at spille på et instrument, siger Lars-Ole Vestergaard, der er leder på Aarhus Musikskole.  

 

Nye tilbud på trapperne

Konkret vil Aarhus Musikskole ved siden af musikundervisningen på musikskolen tilbyde daginstitutionerne og folkeskolerne i Aarhus Kommune nogle koncepter, som de tager ud og hjælper dem i gang med. De har 4 koncepter på trapperne, som er tilpasset forskellige alderstrin:

  1. De yngste – fra vuggestue til børnehave: Alle elsker sangskattekisten med afsæt i materialet på Sangskattekisten.dk
  2. Skolestarterne i 0. klasse får ’At lære at være’ med afsæt i fortælling og materiale på: flaskeposttilfremtiden.dk
  3. Indskoling/mellemtrin for 1.-3. klasse får orkesterspil som en del af den obligatoriske musikundervisning
  4. Mellemtrinnet i 3.-6. klasse får World Music Center - et interkulturelt forløb med materiale på: flaskeposttilfremtiden.dk

En gruppe af musikskolens undervisere er i fuld gang med udviklingen. 
Herefter bliver det et fast team af undervisere, der rykker ud og introducerer konceptpakkerne for børnene og deres pædagoger og lærere. 

- Vi forventer at vores 4 koncepter kommer til at styrke læringsfællesskaberne og trivslen blandt børnene. Forhåbentlig vil vi i de årlige trivselsmålinger komme til at kunne se forbedringerne sort på hvidt, siger Lars-Ole Vestergaard.

Over tid er hensigten at musik bliver en integreret del af kulturen, og den måde børn, pædagoger og lærere er sammen på. Det er lige fra dansktimen, der starter med en sang til musik, når der er arrangementer og forældremøder. Musikken skal ind i hverdagen for at kunne løfte og gøre en forskel for følelsen af at høre til og være en del af et større fællesskab. Det er ofte den følelse, der mangler blandt børnene.

- Musik skal i højere grad bringe børn sammen i fællesskaber. Vi skal sammen med lærerne, pædagogerne og PPR løfte børns trivsel og oplevelse af at høre til og kunne bidrage, siger Gunnild Bak de Ridder, der er udviklingskonsulent på Aarhus Musikskole. 


De har gjort det i L’Hospitalet

I 2008 begyndte en spansk visionær musikleder at indføre et nyt paradigme for musikundervisningen i forstaden, L’Hospitalet, der ligger uden for Barcelona.

Det blev startskuddet til at se musik på en ny måde. Det viste sig nemlig, at musikken kunne være katalysator for social forandring. Med musik som omdrejningspunkt kan der skabes fællesskaber, som ruster børnene til livet ved at give dem gode sociale og personlige kompetencer. Det sker gennem stærke læringsfællesskaber, hvor man lytter, hjælper og lærer af hinanden. Musikken bliver midlet til menneskelig udvikling, fremfor at målet er at lære et instrument. Hvorfor skulle man ikke kunne gøre begge dele samtidig? 
I L’Hospitalet startede udviklingen på én skole og i løbet af en årrække blev læringsmetodikkerne udbredt til nu 12 af byens folkeskoler. Det har løst nogle af L’Hospitalets massive udfordringer med integration og skabt en ny kultur på skolerne, som er inkluderende og fællesskabsbetinget.

Nu giver L’Hospitalets lærere metoderne videre i URBACT netværket On Stage, hvor 7 europæiske byer deltager. 

 

Ingen forandring uden udfordring

Aarhus Musikskole skal over de kommende år arbejde med at ændre kulturen og opfattelsen internt i organisationen. Det er altafgørende for de nye tiltags succes, at alle musikskolens lærere forstår og tager ejerskab over de nye metoder.  Derfor vil en del af musikskolens lærere, som skal undervise i de nye koncepter, tage på studietur til netværkets partnerbyer over det næste år. 
De skal ud og se, lære og lade sig inspirere af de andre byer. 

- Der er mange europæiske byer med enormt meget viden og rigtig gode metoder, som vi kan lære af. Det skal vi bruge og udnytte, mens vi er med i URBACT netværket. Det har stor værdi for os, at vi har fået mulighed for at være med, og vi glæder os til at alt den viden, vi har fået, bliver omsat til konkret handling, der gør noget godt for børnene og forældrene i vores by, siger Lars-Ole Vestergaard. 

 

Beslutningen har været den største gave

Aarhus Musikskole er kun lige begyndt på den forandringsproces, som kommer til at gennemsyre organisationen de næste mange år. Forandring tager som bekendt tid. Et URBACT netværk løber over 3 år, og det er ikke nok til, at netværket kan følge de enkelte byers rejse og implementering af nye initiativer. Til gengæld er perioden fyldestgørende i forhold til at overdrage og give viden og inspiration. Det, byerne får med, er modet til at træffe beslutninger, som kommer til at forandre den enkelte musikskole. 

For Aarhus Musikskole har det været en gave at få det sidste skub og helt konkrete metoder, som har givet dem appetit på at gøre den kommunale musikskole til et sted, der giver mere tilbage til byen.