Kommunal data til cirkulære løsninger

Vinderne af Erhvervsstyrelsens Smart and Close cirkulære data 'challenge' er netop fundet. 31 indsendte løsninger kom med bud på, hvordan cirkulær omstilling i kommunerne kan løses ved brug af kommunale data. De to vinderløsninger viser, hvordan data kan bruges til at optimere brugen af lokalerne på landets folkeskoler, mens sensorer tidligt kan opfange bygningsskader eller forlænge bygningens levetid. 

11. februar 2020 // Skrevet af Katrine Hertz Mortensen, Dansk Design Center

Vidste du, at kommuners data blandt meget andet kan føre til bedre udnyttelse af skolelokaler uden for undervisningstiden eller sensorer, der afslører fugt eller materialeskader i dit byggeri? 
 
De to eksempler var vinderne, da Erhvervsstyrelsen sammen med Dansk Design Center og Green Innovation Group i december gennemførte en ny 'challenge' med navnet “Smart and Close”. 
 
Ideen bag denne 'challenge' var at aktivere de data, kommunerne allerede ligger inde med til at skabe cirkulære løsninger til fordel for bundlinje, mennesker og klima. Landets kommuner blev bedt om at melde problemstillinger ind i relation til 'Smart and Close' temaet. 

De konkrete problemstillinger blev omsat til følgende udfordringer for de deltagende virksomheder:

  1. Hvordan sikrer vi mere affaldssortering?
  2. Hvordan kan vi reducere ressourceforbruget i byggeriet?
  3. Hvordan kan vi gøre bedre brug af offentlige bygninger?
  4. Hvordan kan vi reducere energispild og overskudsvarme?
  5. Hvordan kan vi reducere engangsbrug af plastik?
  6. Hvordan undgår vi, at overskydende materialer fra produktion bliver til affald?
  7. Hvordan kan vi skabe ansvarlig og bæredygtig lokal turisme i danske kommuner? 


Ud af 31 indsendte løsninger fra start-ups og studerende, blev der fundet 2 vindere. 

Udnyttelse af tomme lokaler med data

Fællesskolen er en virksomhed, der indsamler data om brugen af folkeskolernes lokaler, så borgerne har mulighed for at udnytte lokalerne, når de står tomme. Løsningen svarer på problemstilling 3 ved at optimere brug af materialer og plads. 

Forlæng bygningers levetid med data

BeResourceful er en virksomhed, der har opfundet Sensorløsning, der monitorerer bygninger og kan detektere tegn på fugt og svamp så tidligt, at man kan nå at udbedre skaderne, før det er for sent og bygningen skal rives ned. Det forlænger bygningers levetid og dermed ressourceforbrug og spild, hvis bygningen rives ned 'før tid'. Løsningen svarer på problemstilling 2 og 3.