Kairos - kulturarv i byudviklingen

Kairos netværket arbejder med kulturarv i byudviklingen. Historiske byer over hele Europa er gået sammen for at inspirere hinanden til at lave god byudvikling med kulturarven i centrum. I Roskilde Kommune er udviklingen af et nyt bykvarter i Sankt Hans Vest udgangspunkt for den inspiration, der hentes hjem.

Senest opdateret 17. marts 2020 af Louise Meier

Kairos netværket arbejder med kulturarv i byudviklingen. Gennem netværksperioden er hensigten at de deltagende byer vil inspirere hinanden og dele ud af viden og erfaringer. Partnerbyerne arbejder sideløbende med byudviklingsstrategier i deres egne kommuner og viden fra netværket kan derfor omsættes direkte til praksis konkret. 

I Roskilde Kommune vil der sideløbende med Kairos netværket blive arbejdet på udviklingen af helhedsplanen for Sankt Hans Vest. Et tidligere psykiatrisk hospital, som skal blive til et helstøbt og mangfoldigt bykvarter i udkanten af Roskilde. De gamle hospitalsbygninger og haveanlæggets historie indgår som en naturlig del af kulturarven i helhedsplanen. 

Inspiration fra hele Europa

Kairos er et URBACT-netværk, der blev godkendt af URBACTs overvågningsudvalg i juni 2019. 


Aktiviteter i netværket
 • Oktober, 2019: Fase 1 Kick-off møde, Mula, Spanien
 • Februar 2020: Afsluttende møde fase 1, Cesena, Italien
 • Maj 2020: Forventet godkendelse af netværket til fase 2
 • Juni 2020: Partnervisit, hvor LEAD expert og LEAD partner besøger Roskilde
 • Juli 2020: Sommeruniversitet, Dubrovnik, Kroatien 
 • Oktober 2020: Transnationalt møde og studiebesøg i Athen, Heraklion, Grækenland
 • December 2020: Transnationalt møde, Roskilde Danmark                          
 • Marts 2021: Transnationalt møde, Malbork, Polen
 • Maj 2021: Transnationalt møde, Sibenik, Kroatien
 • Juli 2021: Transnationalt møde, midtvejsevaluering, studiebesøg til Bologna, Cesena, Italien
 • November 2021:, Transnationalt møde, endeligt udkast, studiebesøg til Vilnius, Ukmergé, Litauen
 • Marts 2022: Afsluttende møde og aflevering af integreret handlingsplan, Mula, Spanien

Den lokale styregruppe afholder jævnligt koordinerings- og arbejdsmøder.


Netværket består af 8 byer fra hele Europa
 • Mula (Spanien) er LEAD partner
 • Roskilde (Danmark)
 • Sibenik (Kroatien)
 • Ukmerge (Litauen)
 • Belene (Bulgarien)
 • Cesena (Italien)
 • Heraklion (Grækenland)
 • Malbork (Polen)

Den lokale styregruppe 

En tværkommunal gruppe fra Roskilde Kommune. 

 

Formål med helhedsplanen for Sankt Hans Vest

Roskilde Kommune ønsker med helhedsplanen for Sankt Hans Vest at sikre en udvikling af området til et nyt bykvarter, hvor de eksisterende værdier styrkes i forening med at nye anvendelser og sammenhænge opstår.
Sankt Hans Vest skal blive et helstøbt og mangfoldigt bykvarter med blandede funktioner og boligformer. Det fysiske miljø skal skabe gro-bund for stærke fællesskaber, og området skal være attraktivt for såvel fremtidige beboere som kommunens borgere og besøgende. Der skal bygges videre på områdets historiske fokus på mental sundhed, hvor roen, naturen og de harmoniske bygninger sammen giver området dets sær-lige stemning. Her skal aktivitet og liv ske i et omfang og tempo, der skriver sig ind i områdets rolige og rekreative omgivelser, til glæde for hele Roskilde.

Roskilde Kommune har overordnet tre målsætninger for Sankt Hans Vest:

 1. At bevare områdets kvaliteter, ved at skabe rammer for en balance-ret udvikling af området med udgangspunkt i at styrke stedets sær-lige karakter.
 2. At skabe et helstøbt og mangfoldigt bykvarter med blandede funktioner og boligformer, gode udearealer og nye sammenhænge med skov, fjord og by. Et bykvarter med byliv og aktiviteter afbalanceret i forhold til fastholdelse af områdets rekreative værdier.
 3. At give området en ny identitet i de historiske rammer, der på kort sigt kan kickstarte udviklingen og prioritere projekter i helhedsplanen og på lang sigt skabe en ny bydel, som man fornemmer i både bygninger, landskab og funktioner- uden historien går tabt.