Skal du med til Nordisk-Baltisk læringsdag?

En dag med højdepunkter fra URBACTs transfer-netværk.
Du kan blandt andet blive klogere på, hvad nordiske og baltiske byer kan lære af hinanden indenfor temaer som; borgerinddragelse, social bæredygtighed og inklusion i uddannelsessektoren samt bosætning i landdistrikterne og byerne?

Udgivet 17. marts 2021 af Louise Meier Uldall

 

For at give mulighed for at diskutere højaktuelle urbane emner har seks af URBACTs nationale kontaktpunkter fra de nordiske og baltiske lande (Danmark, Sverige, Finland, Estland, Letland og Litauen) slået sig sammen for at organisere en fælles nordisk-baltisk læringsdag.

Dato: 8. april 2021, 10:00-12:40
Sted: Zoom + Facebook Live

I løbet af seminaret vil du høre om resultaterne fra URBACTs transfer-netværk, der arbejder med temaer indenfor bæredygtig byudvikling.

Emnerne på seminaret er:
•    borgerinddragelse
•    social bæredygtighed og inklusion i uddannelsessektoren 
•    bosætning i landdistrikterne og byerne

URBACT-sekretariatet deler også nyheder om den næste programperiode for URBACT IV.

Målgruppen for arrangementet er dig, der er interesseret i byudviklingsspørgsmål og beslutningstagere fra de nordisk-baltiske lande.

Vi håber, du vil deltage!