Du har projektet, EU har midlerne - men hvordan er det lige, man ansøger?

URBACT er blot én mulighed blandt de mange, danske kommuner har for at deltage i EU-projekter og for at modtage fondsmidler fra EU. Faktisk bliver der hvert år uddelt omkring 30 mia. kr. til digital, smart og bæredygtig udvikling af vores samfund, men det kan være svært at gennemskue, hvordan man får del i disse midler. Det skal ny pjece rette op på.NB. Udbyderen af servicen sætter cookies på din computer, når du afspiller eller deler videoen. Læs mere om cookies.


En kendt tommelfingerregel er, at der ikke gives midler til mursten, og derfor kan det virke som om, det ikke er muligt at søge om finansiering til projekter, som omfatter konkrete anlægsprojekter. Men det betyder ikke nødvendigvis, at kommunen ikke kan søge midler til fx at lave et stisystem, der opsamler regnvand og samtidig formidler data omkring nedbør, eller anlæg der understøtter smartere mobilitet og bevægelse i byrummet. Det, der ofte er vigtigt, er, at projekter taler ind i større et perspektiv, som kan bidrage til at løse nogle af EU’s udfordringer på f.eks. den grønne dagsorden.

Har du en idé, som kræver finansiering, kan det derfor give god mening at undersøge, om du kan søge midler i et EU-program. Når du vurderer, om EU-finansiering er det rette for din kommune, så er det vigtigt at sikre, at dit projekt har et format, der gør det egnet til at søge EU-funding.

Den korte film ovenfor er udarbejdet i et samarbejde mellem KL, Danske Regioner, Erhvervsstyrelsen, Digitaliseringsstyrelsen og Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Pjecen Hjemtag af EU-midler: En guide i 3 trin går i detaljer med de tre trin og kan bruges som håndbog og tjekliste undervejs i ansøgningsprocessen.