Danske byers deltagelse i URBACT gennem tiden

Danske byer har deltaget i URBACTs netværk siden 2008. Der er blevet arbejdet med en vifte af forskellige temaer indenfor bæredygtighed byudvikling. Men hvad har deltagerne lavet i deres netværk, hvad fik de ud af det og lever projekterne stadig? Alt det og meget mere giver vi svar på i den nye artikelserie: Hvad er der sket siden?

2. april 2020 // Skrevet af: Louise Meier Uldall

URBACTs tredje programperiode afsluttes med udgangen af 2020, og før næste programperiode (2021-2027) ser vi tilbage på den danske deltagelse. For danske byer har igennem knap to årtier været med i URBACTs netværk – men hvad kom der ud af deltagelsen, og hvor er projekterne i dag? 

I artikelserien, Hvad er der sket siden? genbesøger vi de danske partnerbyer, som gennem årene har deltaget i URBACTs netværk. Vi kommer forbi en perlerække af fortællinger, som på hver sin måde har bidraget til de danske deltageres bæredygtige byudvikling. Der er blandt andet metoder til at skabe innovationsmiljøer i Aarhus, social inklusion i København og partnerskaber i Viborg til byens transformation og udvikling af det nye Banebyen. 

De afsluttede netværk dækker mange forskellige tematikker, som hører til under bæredygtig byudvikling. De danske partnerbyer er: 
 

Netværk og periode

By og lokale partnere

Emne

REDIS 2008-2010

Aarhus Kommune, Borgmesterens Kontor

Videns- og innovationsmiljøer i byudviklingen

CASH 2009-2011

Sønderborg Kommune,

Energirenovering i boligselskaber, som en del af ProjectZero

Active Travel Network 2009-2011

Skanderborg Kommune

Politik for bæredygtige transportformer

Wood Footprint 2013-2015

Viborg Kommune,

Transformation af privatejet industriområde til nyt bykvarter med offentlige funktioner

CityLogo 2013-2015

Aarhus Kommune, Borgmesterens Kontor

City branding – hvordan markedsfører man en by?

USER 2013-2015

Københavns Kommunes Ejendomme, Sundholmkvarterets Områdeløft, Aktivitetscentret Sundholm

Tryghed og social inklusion i område med udsatte borgergrupper

TechTown 2016-2018

Loop City byerne og sekretariatet

Mobilitetsplanlægning

Resilient Europe 2016-2018

Vejle Kommune,

Borgerdrevet resilient byudvikling

Change! 2016-2018

Aarhus Kommune, Borgerservice

Kommunen som samarbejdspartner i projekter for beskæftigelse og social bæredygtighed

URBinclusion 2016-2019

Områdefornyelsen Sydhavnen, Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning, SydhavnsCompagniet, Statens Byggeforskningsinstitut under AAU, Opzoomerne, Den Boligsociale Helhedsplan – Fællesskaberne, Kgs. Enghave Lokaludvalg og AKB København

 

Beskæftigelsesindsats for langtidsledige med rusmiddelproblematikker

 

I løbet af de næste måneder vil der løbende blive udgivet artikler her på hjemmesiden om de afsluttede netværk.