Com.Unity.Lab - tidlig inddragelse af borgerne giver medbestemmelse

View fra workshow

'Com.Unity.Lab' er et transfer-netværk. Det vil sige, at de deltagende byer i netværket tager afsæt i den værktøjskasse til inddragende byudvikling, som Lissabon i Portugal har udarbejdet med succes for byens planlægning og udvikling. Værktøjskassen består af en række temaer og Aalborg Kommune har valgt at tage inspiration i temaet 'Task Force', der handler om borgerinddragelse i den tidlige planlægning. 
 
Aalborg Kommunes lokale styregruppe, der drives af medarbejdere fra By- og Landskabsforvaltningen, afprøver og udvikler deres tilgang til tidlig borgerinddragelse samtidig med, at de udvikler tre nye kommuneplantillæg for områderne: Nørresundby, Vejgaard og Vestbyen. Borgerne er med i processen, så byens kvarterer udvikler sig med og til borgerne. 
 
Arbejdet i Aalborg er i fuld gang og snart er der midtvejsevaluering inden arbejdet afsluttes frem mod 2021. Denne side opdateres løbende. 

Fase 2 er i gang

Aalborg Kommune er en del af URBACT-netværket 'Com.Unity.Lab', som blev etableret i 2018. Netværket er trådt ind i fase 2, og der arbejdes i øjeblikket på at overføre og tilpasse værktøjskassen fra Lissabon til de deltagende byers behov og lokale forhold. 
 
Netværket består af:

  • Lissabon (Portugal)
  • Bari (Italien)
  • Aalborg (Danmark)
  • Sofia (Bulgarien)
  • Ostrava (Tjekkiet)
  • Lublin (Polen)
  • Hague (Holland)
  • Lille (Frankrig)