Com.Unity.Lab - tidlig inddragelse af borgerne giver medbestemmelse

Opdateret 13. april 2021 af Louise Meier Uldall

'Com.Unity.Lab' er et transfer-netværk. Det vil sige, at de deltagende byer i netværket tager afsæt i den værktøjskasse til inddragende byudvikling, som Lissabon i Portugal har udarbejdet med succes for byens planlægning og udvikling. Værktøjskassen består af en række temaer, og Aalborg Kommune har valgt at tage inspiration i temaet 'Task Force', der handler om borgerinddragelse i den tidlige planlægning. 
 
Aalborg Kommunes lokale styregruppe, der drives af medarbejdere fra By- og Landskabsforvaltningen, afprøver og udvikler deres tilgang til tidlig borgerinddragelse samtidig med, at de udvikler tre nye kommuneplantillæg for områderne: Nørresundby, Vejgaard og Vestbyen. Borgerne er med i processen, så byens kvarterer udvikler sig med og til borgerne. 
 
Arbejdet i Aalborg er i fuld gang. Netværket afsluttes i juni 2021. 

Fase 2 er i gang

Aalborg Kommune er en del af URBACT-netværket 'Com.Unity.Lab', som blev etableret i 2018. Netværket er i fase 2, og der arbejdes i øjeblikket på at overføre og tilpasse værktøjskassen fra Lissabon til de deltagende byers behov og lokale forhold. 


Netværket består af:
 • Lissabon (Portugal)
 • Bari (Italien)
 • Aalborg (Danmark)
 • Sofia (Bulgarien)
 • Ostrava (Tjekkiet)
 • Lublin (Polen)
 • Hague (Holland)
 • Lille (Frankrig)

 

Tidslinje for aktiviteter i netværket:

2018

 • April - Kick-off netværksmøde i Lissabon, Portugal
 • December - Afsluttende fase 1 møde i Lissabon, Portugal

2019

 • Marts - Transnationalt netværksmøde 1, Bari, Italien
 • April - Transnationalt netværksmøde 2, Lublin, Polen
 • April og maj - Lokal borgerinddragelse med workshop i Aalborg (Vestbyen, Nørresundby og Vejgaard)
 • Juni - Transnationalt netværksmøde 3, Aalborg
 • Oktober - Transnationalt netværksmøde 4, Hague, Holland
 • Oktober - Lokal udstilling i Vejgaard
 • November - Lokal styregruppe mødes til status og lokale aktører interviewes
 • November - Transnationalt netværksmøde 5, Lille, Frankrig
 • December - Midlertidigt byrum i Nørresundby etableres
 • December - Møde mellem de danske URBACT byer

2020

 • Januar - Aalborg laver kort video om deres proces
 • Covid19 rammer og ændrer tidsplanen
 • Juli - Co-creation initiativer i Vestbyen
 • August - Byvandring og input fra borgere
 • September - Læringsudveksling med URBACT byer fra Danmark og Sverige
 • September - Lokal styregruppe holder statusmøde på proces og dialog med borgerne i Vestbyen, Nørrsundby og Vejgaard. Samråd har afholdt dialogworkshops.
 • Oktober - Masterplaner påbegyndes i alle tre bydele
 • November/december - Bilaterale transnationale netværksmøder 
 • December -Internt møde om kommunikation og presse samt video om borgerinddragelsesprocessen
 • December - Transnationalt netværksmøde 6, online (Sofia som værter)

2021

 • Januar - Online borgerinddragelse i Aalborg
 • Januar - Bilateralt møde i netværket, online
 • Februar - Offentlig debat og spørgeskemaer til borgerne
 • Februar - Oplæg om processen og erfaringerne for Aalborgs By- og Landskabsforvaltningen
 • Februar - Politisk orientering om fremskridt og foreslåede projekter i de tre områder i Aalborg
 • Februar - URBACT webinar om digitale værktøjer 
 • Marts - Transnationalt netværksmøde 7, online (Ostrava som vært)
 • April - Oplæg for Nordjyske Planlæggere, IDA om proces og metode
 • Juni - URBACT City Festival, online
 • Juni - Transnationalt netværksmøde, afslutning, online med Lissabon som vært