CityLogo: Byens fortælling skabes med partnerskaber

Serie: Hvad er der sket siden? Hvordan markedsfører man en by? Det er ikke et produkt ligesom et par Nike-sko. Der skal andre metoder til, for byens borgere er dem, der sanser byen og skaber fortællingen. 

Aarhus Kommune, CityLogo, 2013-2015

14. april 2020 // Skrevet af Louise Meier Uldall

Baggrund

Danske byer har siden 2008 deltaget i URBACT programmets netværk, der arbejder med en række emner indenfor bæredygtig byudvikling. Vi kigger tilbage og ser på, hvad partnerbyerne har arbejdet med, og hvad der siden er kommet ud af deltagelsen og inspirationen fra URBACT netværkene. Serien: Hvad er der sket siden? samler op på projekter, som er udført i synergi med URBACTs netværk. Få en introduktion til serien og en oversigt over netværkene her.

 

Faglig sparring på et snævert men vigtig felt

I Aarhus Kommune var Stinne Bille projektleder på udviklingen af, hvordan Aarhus som by, skulle udvikle sit brand. Det fagfelt er snævert, og derfor var det en gave for Stinne og hendes kollegaer at deltage i netværket CityLogo, som løb i perioden 2013-2015. Her havde de chancen for at mødes med andre fagspecialister på netop dette område, og den spanske ekspert gav meget kvalificeret viden og input undervejs, som de kunne tage med hjem til Aarhus. 

- Jeg synes, at det var fantastisk at være med i det her netværk. Det blev en motor for vores eget arbejde hjemme i Aarhus. Deltagelsen satte gang i et kompetenceløft, som jeg slet ikke havde forventet ville give så meget. Den høje faglighed var en stor inspiration, og vi fik så meget med hjem, som gav anledning til refleksion og nye tiltag, der stadig lever i dag – 4 år senere, siger Stinne Bille, projektleder i Aarhus Kommune

 

Deltagelse som skabte konkrete resultater

Resultatet af deltagelsen i URBACT kan blandt andet ses i tre  initiativer, der stadig lever og har indflydelse:

  1. Forum for beslutningstagere, kaldet Fællesmøde, som skaber fælles retning. Her deltager bl.a. Visit Aarhus og lokale institutioner som Aarhus Universitet deltager. 
  2. En online værktøjskasse med målgruppespecifikke tekster, fotos og præsentationer, som kan bruges af alle aktører i Aarhus. Se dem på hjemmesiden
  3. Netværksgruppe for fagprofessionelle, der arbejder med branding af institutioner og virksomheder i Aarhus området. 

 

At ændre myter og fortællinger

Place branding er den fælles rejse alle aarhusianere er på – for byens fortælling skabes af de mennesker, der færdes og lever i byen. Men fortællingen kan faciliteres og påvirkes – og det er det, et lille dedikeret team i Aarhus har gjort med succes, efter de deltog i URBACT-netværket, CityLogo. 

Den oplevelse, du får af byen, påvirkes af de indtryk, der møder dig. Det kan være alt. Lige fra studievejlederens gode råd til at finde en bolig, når man skal være studerende i Aarhus, til oplevelsen af tjeneren på restauranten og din transport gennem byen. 

Måden et budskab kommunikeres på betyder alt for modtagerens opfattelse. I flere år har myten i Aarhus været, at det var umuligt at finde et sted at bo, som ny studerende i byen. Gennem et samarbejde mellem Aarhus Kommune og byens uddannelsesinstitutioner  er fortællingen blevet vendt til; at nye studerende opfordres til at skrive sig op til kollegierne i god tid.