Vores mission er at udvikle bæredygtige løsninger til byernes udfordringer med URBACT

Mission

URBACTs mission er at styrke samarbejdet mellem europæiske byer for at accelerere en bæredygtige byudvikling

URBACT står for Urban Action. URBACT hjælper byerne med at netværke, lære af hinandens oplevelser, få undervisning af de bedste eksperter og identificere god praksis til forbedring af de kommunale politikker, strategier og planer.

Ved at arbejde sammen udvikler byerne bæredygtige løsninger på fælles udfordringer.

URBACT er finansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU). Som led i at opfylde EUROPA 2020 strategien har programmet fokus på byernes udvikling.

URBACT har med stor succes eksisteret siden 2002. Det aktuelle URBACT III-program dækker perioden 2014 til 2020 og har et budget på 96,3 mio. euro. Europa Kommisionen har i december 2019 vedtaget, at URBACT fortsætter i den nye programperiode fra 2021-2027. 

URBACT hjælper europæiske byer med at skabe bæredygtig byudvikling

450+ byer

har de seneste 7 år været engageret i 79 netværk under URBACT III

 

9 danske byer

har siden 2008 været med i 15 netværk

5 danske byer

er i 2021 med i 6 netværk

Fordele

Med URBACT får din by mere end europæisk vidensudveksling og strategiudvikling

Netværk

I møder ligesindede og bliver en del af et fagligt stærkt netværk på tværs af Europa.

Efter 3 år står I med en færdig plan, har lært fra byer med geniale løsninger eller jeres strategi er blevet til virkelighed.

Viden

URBACT er et videnscenter med erfaringer og løsninger fra hele Europa.

Gå på opdagelse i best practice værktøjerne på www.urbact.eu eller deltag, når URBACT hvert andet år afholder en festival med videndeling som formål.

Kompetence

En vigtig del af succesfuld planlægning og implementering er måden, det bliver gjort på. Derfor underviser de bedste eksperter de deltagende byer i metode og proces, på det vi kalder Campus. Man skal være med i et aktivt URBACT netværk for at få tilbuddet.

URBACT medfinansierer alle netværk med 75%

I praksis betyder det, at en bypartner - fx en kommune - i en projektperiode på 3 år modtager ca. kr. 700.000,-.
 

"Deltagelse i URBACT-netværket betød for os, at vi lige pludselig havde midlerne til at kunne lave en formaliseret arbejdsgruppe lokalt, som kunne give den gas. Det gav energi og momentum til at løse en kompleks problemstilling i Sydhavnen, hvor vi satte ind med en lokal beskæftigelsesindsats og fik politisk opmærksomhed. Et projekt, der virkelig har gjort en forskel lokalt".

Øystein Leonardsen, Områdefornyelsen Sydhavnen. URBinclusion 2016-2019

"Vi kan allerede mærke efter det første år, at vi har fået en større bane at spille på. URBACT netværket giver os legitimitet til at fokusere på innovation og udvikling, og vi bliver udfordret og får sparring på det, vi allerede gør. Vi etablerer helt nye samarbejder og netværket har givet os nogle vigtige benspænd, der inspirerer os. Højdepunkterne indtil nu har været de transnationale møder og ikke mindst URBACT Campus i Riga, der gav et kompetenceløft og indsigt i andre byers projekter."

Lars-Ole Vestergaard, Musikskolen Aarhus. On Stage 2018-2020


Hvad vil det sige at være med i et URBACT netværk?

Et URBACT netværk består af 8-10 byer, kaldet bypartnere, fra EU medlemslandene, Norge og Schweiz.

Bypartnerne i et netværk har en fælles udfordring, som tematisk falder inden for fem bæredygtige byudviklingstemaer:

  • integreret byudvikling
  • miljø
  • byledelse
  • social inklusion og
  • økonomi

Hvad er en bypartner?

En bypartner er den organisation, der står for den lokale projektledelse. I Danmark er det indtil videre kommunernes forvaltninger eller kommunalt ejede organisationer, der har påtaget sig rollen som bypartner fx Musikskolen i Aarhus, områdefornyelser og Loop City sekretariatet. Men i praksis er der mulighed for at andre organisationer kan være bypartnere, så længe de er non-profit. URBACT-programmet støtter alle bystørrelser.

To faser

Et netværk kører i to faser over en periode på 3 år. Fase 1 udgør de første 6 måneder, hvor bypartnerne lærer hinanden at kende og fastlægger målsætningerne for netværket. Fase 2 afholdes over 2,5 år. I denne fase udarbejder bypartnerne handlingsplaner eller implementere bæredygtige løsninger lokalt afhængig af, hvilken type netværk de deltager i - nogle netværk er strategisk udviklende, mens andre fokuserer på at implementere planer, der allerede ligger klar.

Hvem står for netværket?

Et netværk ledes af en LEAD partner, det vil sige den bypartner, der påtager sig projektledelsen af netværket. LEAD partner koordinerer og arrangerer netværksmøderne sammen med LEAD eksperten og værtsbyen.

Det er LEAD partner, som sammen med URBACT-sekretariatet i Paris og de nationale kontaktpunkter står for at få bypartnere med i ansøgningsprocessen, når URBACT-programmet har Open Calls. LEAD partner sætter temaet for netværket og holder styr på økonomien undervejs.

De lokale projektgrupper

Hver bypartner i et netværk er ansvarlig for at mobilisere en lokal projektgruppe, der består af flere interessenter. Det er ofte både myndigheder, civile og private aktører, der deltager.

Deltagere

Aktive URBACT netværk med dansk deltagelse

Vær med

Skal din organisation være med i næste ansøgningsrunde?

Hvem kan ansøge?

Bypartner skal være en non-profit organisation eller en offentlig myndighed, som fx en kommune, områdefornyelse eller universitet. LEAD-partner skal være en offentlig myndighed.

Hvem bestemmer temaet for netværket?

Det er LEAD partner og bypartnerne, der beslutter, hvad temaet skal være. Temaet skal være i overensstemmelse med URBACTs fem fokusområder. Læs mere under 'Fordele'. 

Vi har en god idé, men vi mangler et netværk?

Kontakt det nationale URBACT kontaktpunkt. Vi hjælper gerne med at sætte jer i forbindelse med europæiske byer, når der er åbne ansøgningsrunder. Se mere under 'Kontakt'.

Hvornår er den næste ansøgningsrunde?

Der er små ansøgningsrunder løbende med korte frister. Næste store ansøgningsrunde forventes i medio 2022, når programperioden for URBACT IV starter. Hold dig orienteret på denne hjemmeside, tilmeld dig vores nyhedsbrev eller følg med på Twitter - brug link nederst her på siden.

Få nyhedsbreve fra URBACT Danmark

Hold dig orienteret gennem nyhedsbreve direkte til din indbakke, ca. 8 gange om året.
Du kan også følge URBACT Danmark på Twitter.

Tilmeld nyhedsbrev

Nyheder

De seneste nyheder 

Kontakt

Med URBACT-programmet får danske byer mulighed for videndeling, innovation og økonomisk støtte

Den danske kontakt til URBACT er fra 1. juli 2021 Gate21. Skriv til deres mail: gate21@gate21.dk